Ke schválení je potřeba pouze dvou dokladů totožnosti (např. občanský a řidičský průkaz) a doklad o příjmu (potvrzení ze zaměstnání nebo daňové přiznání).

Není třeba. Platí se pouze měsíční „pronájem“, nic víc.

Výběr není omezen. Na jakékoliv auto si ukážete nebo nakonfigurujete, půjde na operativní leasing.

Ke schválení je potřeba pouze dvou dokladů totožnosti (např. občanský a řidičský průkaz) a doklad o příjmu (potvrzení ze zaměstnání nebo daňové přiznání).

Není třeba. Platí se pouze měsíční „pronájem“, nic víc.

Výběr není omezen. Na jakékoliv auto si ukážete nebo nakonfigurujete, půjde na operativní leasing.

První splátka se hradí vždy při uzavření smlouvy a následující splátky mají splatnost k 1. dni následujícího měsíce. Př.: Pokud je smlouva uzavřena k 17. dni v měsíci, první splátku (její poměr) je nutné uhradit již následující den. Další splátka v plné výši bude 1. následujícího měsíce.

Splátky jsou nastavené na celou dobu leasingu a jsou neměnné. Ke smlouvě vždy obdržíte splátkový kalendář, kde je vše přesně rozepsáno.

Vozidla jsou vždy vybavena povinnou výbavou, sadou náhradních žárovek a koberci.

Velký TP je uložen u vlastníka vozidla, tudíž VWFS. Pokud je potřeba TP např. z důvodu vydání „ekoplakety“, je možné požádat o jeho zapůjčení.

Veškeré úpravy je potřeba nechat schválit VWFS před jejich provedením. Tyto úpravy zůstávají na vozidle při vrácení vozidla.

Při předání vozidla vždy obdržíte povolení k používání vozidla v zahraničí.

Vozidlo může používat jak rodinný příslušník, tak osoba blízká. Pokud by tomu mělo být jinak, VWFS je potřeba zažádat o povolení.

V zahraničí se provádí pouze neodkladné opravy znemožňující pokračování v jízdě, nebo pokud hrozí zvětšení poškození další jízdou. Vždy v tomto případě kontaktujte VWFS, poradí Vám jak přesně postupovat.

Za provoz vozidla je zodpovědný nájemce vozidl. VWFS vždy poskytuje informaci o nájemci Policii ČR.

Servisovat lze vůz na jakékoliv pobočce OKIM spol. s r.o., případně lze využít jakéhokoliv autorizovaného servisu ŠKODA AUTO.

Nejdříve je potřeba událost nahlásit na VWFS. Pokud budete viníkem Vy, máte nárok na náhradní vozidlo po dobu 10 dnů. V opačném případě hradí náhradní vozidlo pojišťovna viníka.

- povinné ručení

- havarijní pojištění (5% nebo 1% spoluúčast)

- připojištění čelního skla

Ihned tuto událost nahlásit na Policii ČR, VWFS. Do vyřešení celého případu je smlouva aktivní a platná. Klient hradí zvolenou spoluúčast a také případný rozdíl z finančního vyrovnání. Tedy pokud vůz nebyl nalezen a Vám vrácen.

Odkoupení vozidla po skončení pronájmu je třeba nahlásit před uzavřením smlouvy.

Leasing je nastavený na konečný stav km, roční nájezd je pouze orientační.

U každého leasingu je nastavena volná hranice 5000 km +/-.

Jedná se o předčasné ukončení smlouvy a VWFS s Vámi provede finanční vyrovnání.

Nejsnazší cesta je převod leasingu na někoho jiného. Pokud však to není možné, pak proběhne tzv. finanční vyrovnání, stejně jako u ukončení leasingu.

Při vrácení automobilu proběhne kontrola stavu vozidla odborným pracovníkem. Veškerá poškození jsou zaznamenána. Malá opotřebení, která vzniknou v důsledku běžného provozu, jsou bez následků. Pokud je poškození větší, je stanovena částka, kterou je potřeba zaplatit.

Nejlepší je nechat vozidlo prohlédnout cca měsíc před ukončením a jednotlivá poškození řešit přes havarijní pojištění.

Vozidlo se vrací tam, kde jste ho převzali. Tzn. buď OKIM Ústí n. L., OKIM Lovosice nebo OKIM Louny.